Om oss

Om oss


Om du behöver professionell hjälp till att förbättra din fysiska hälsa eller din mentala styrka så ska du kontakta oss! Vi, Stan och Alexandra är båda två specialister på sitt område. Alexandra har en fil. kand. i psykologi, arbetar med psykoterapi och är samtalsterapeut, mental coach, och legitimerat fysioterapeut. Stan är osteopat, D.O., specialist i Ortopedisk Manuell Terapi och legitimerat fysioterapeut. Vi har haft privat mottagning sedan 1988. 
Alexandra:

  • Leg.Fysioterapeut
  • Samtalsterapeut
  • Psykoterapi steg 1
  • Fil. Kand Psykologi
  • Bachelor degree in Traditional Chinese

Medicine (TCM) bland annat akupunkturStan:

  • Leg.Fysioterapeut
  • Specialist Ortopedisk

Manuell Terapi

  • Osteopat, D.O.
  • McKenzie terapeut


Vi har spetskompetens för behandling av till exempel ryggskott, nackspärr, ischias, nedsatt funktion efter operation, idrottsskador. Vi har stor erfarenhet av behandling av både elitidrottare och "vanliga" motionärer.

Vi arbetar med konflikthantering, relations- och parproblem, ångest, fobier, ätstörningar, viktminskning, mental träning, motivationsträning mm. enskild eller i grupp. Oftast är det en stor fördel att ha en utomstående expert vid konflikthantering på arbetet.


Både Alexandra och Stan har sina rötter i Nederländerna. År 1988 startade vi vår privat mottagning på Lilla Sveagatan i Tranås för fysioterapi, idrottsskador och Ortopedisk Manuell Terapi: Tranås Medicinska Träningsinstitut. Vi var en av de första fysioterapeuter som kombinerade manuell behandling med aktiv handledd träning på vårt gym på mottagningen. År 1992 flyttade vi till större lokaler på Tingsvägen i Tranås och bytte namn till "Body & Mind Sweden AB". År 2009 förvärvade vi Kongsbacken för att realisera våra idéer kring konferenser, boende, träning och rehabilitering. Vi flyttade då även vår mottagning ut till Kongsbacken.


Copyright ©  All Rights Reserved Kongsbacken HRC AB